Ver-Ker Metrový textil - veľkoobchod

Doslo je do promene nase e-mail adrese.

Nova e-mail adresa je: VERKER@VER-KER.HU

Do pozornosti zahraničným obchodným partnerom:

Týmto si dovoľujeme upozorniť našich zahraničných obchodných partnerov, ktorí patria do EÚ, že pri prvom nákupe u nás sú povinní predložiť potvrdenie o pridelení daňového čísla platného v EU. Len po predložení uvedeného dokumentu je možné Vám vydať tovar bez DPH a tiež aj vystaviť doklady, ktoré neobsahujú DPH. Nákup a vývoz tovaru v rámci EÚ sa uskutočňuje len v našom ústrednom sklade v Budapešti so sídlom na ulici Zay č.7.


O nás

Ver-Ker s r.o. prevádzkuje svoju obchodnú činnosť od roku 1991. Našim profilom je zásobovanie textilnou metrážou, hlavne na vrchné ošatenie. Naša firma postupným vývojom sa prepracovala do dnešnej situácie, keď patrí medzi jedných najvýznamnejších reprezentantov v tomto odbore.


Predpokladané príchody materiálov

Približne 95 % z celkových skladových zásob pochádza z našej priamej dovozovej činnosti. V našej širokej ponuke okrem tradičných materiálov ponúkame aj tovary zodpovedajúce najaktuálnejšiemu dopytu po módnych materiáloch.